Metodebok for sykehjemsleger

Hyperglykemi

1. Diabetisk ketoacidose

 • Diabetisk ketoacidose er en akutt tilstand som kan føre til koma eller død, og opptrer nesten utelukkende ved type 1 diabetes
 • Symptomer og funn
  • Hyperventilering, acetonlukt fra munn, nedsatt bevissthet
  • Kvalme, oppkast, magesmerter
  • Tørste, dehydering, hypotensjon, takykardi
 • Diagnostikk tilgjengelig i sykehjem
  • Blodsukker: Ofte over 20 mmol/l, men ketoacidose kan også være assosiert med blodsukker ned mot 11 mmol/l
  • Urinstiks: utslag på ketoner
 • Disse pasientene skal som en hovedregel innlegges i sykehus
 • For en sikker diagnose trengs blodgassanalyser, som per i dag ikke er tilgjengelig på sykehjem i Bergen kommune
 • Klinikk + tilstedeværelse av ketonlegemer i urin ved stiksundersøkelse kan gi indikasjon på at tilstanden foreligger
 • Lettere tilfeller kan av og til behandles i sykehjemmet med insulin og intravenøs NaCl 0,9 % etter konferering med endokrinolog eller erfaren kollega

2. Hyperosmolært koma

 • Rammer som regel eldre pasienter med type 2 diabetes
 • Utløses av akutte tilstander, som f.eks. infeksjon, traume, hjerteinfarkt, eller ved bruk av kortikosteroider.
 • Pasientene har redusert bevissthet, er dehydrerte og har som regel et veldig høyt blodsukker. Tilstanden er svært alvorlig og det er indikasjon for sykehusinnleggelse dersom det er hensiktsmessig utfra totalsituasjonen

3. Hyperglykemi utløst av akutt sykdom

 • De fleste akutte tilstander hos personer med diabetes medfører stigning i blodsukkeret.
 • Mål blodsukker hyppig
  • Før alle hovedmåltid
  • Ved sengetid
  • Eventuelt også ca. klokken 3 om natten ved svingende blodsukker
 • Det vil ofte være aktuelt å starte, eller øke, dosen med insulin. Ved vanskelig forutsigbart blodsukker kan en bruke NPH-insulin x 2 dosert ut fra blodsukkermåling x 2, se tabell 1

Tabell 1. Bruk av NPH-insulin og hurtigvirkende insulin ved akutt sykdom

B-sukker morgen NPH morgen B-sukker kveld NPH kveld
< 8 0 < 10 0
8-12 8E 10-14 6E
12-18 14E 14-20 10E
18-22 16E + NovoRapid 4 IE 20-24 14 IE + NovoRapid 4 IE
> 22 20E + NovoRapid 6 IE > 24 18 IE + NovoRapid 6 IE
 • Ved type 1-diabetes
  • Mål ketoner i urin ved sterkt økende blodsukker
  • Juster insulindosen utfra blodglukosemålingene, gjerne med gjentatte doser av hurtigvirkende insulin
  • Insulinbehovet vil ofte variere betydelig
  • En tommelfingerregel mange bruker er at insulinbehovet øker ca. 25 % per grad temperaturen er over 37,5 grader
  • Vurder sykehusinnleggelse hvis tilstanden forverres
 • Ved type 2-diabetes
  • Seponer midlertidig eventuell behandling med metformin, ACEhemmer/ AII antagonist ved risiko for dehydrering
  • Vurder sykehusinnleggelse hvis tilstanden forverres
 • Bruk av intravenøs glukose/insulin-infusjon ved akutte tilstander som medfører vedvarende hyperglykemi, kan vurderes i sykehjem som bruker intravenøs behandling regelmessig