Metodebok for sykehjemsleger

Urinsyregikt

1. Bakgrunn

 • Urinsyregikt skyldes akkumulering av uratkrystaller primært i ledd, men også bindevev, med påfølgende akutt eller kronisk inflammasjon
 • De fleste pasienter har på et eller annet tidspunkt forhøyet s-urat, men ikke nødvendigvis under et akutt anfall. Merk: majoriteten av pasienter med forhøyet s-urat vil aldri utvikle klinisk urinsyregikt
 • Hyperurikemi kan han mange årsaker, men i sykehjemspopulasjonen dominerer bruk av diuretika, kronisk nyresvikt og dehydering
 • Akutt bakteriell artritt er den viktigste differensialdiagnosen
 • Prevalens ca. 1 %, øker med alder, menn angripes hyppigere enn kvinner

2. Klinikk

 • Akutt artritt
  • Rubor, calor, dolor, tumor, functio laesa, meget smertefullt, rask utvikling
  • Som oftest monoartikulær i underekstremiteter, hyppigst i stortåens grunnledd eller kne
  • Er klinisk vanskelig å skille fra en akutt bakteriell artritt
  • Affeksjon av flere ledd er sjelden, men kan forekomme
 • Kronisk urinsyregikt med tofi
  • Mer lavgradig inflammasjon i bindevev; leddnært, over sener og i slimposer
  • Tofi kan også bli akutt inflammerte
  • Kan ledsages av nefrolitiasis og urat nefropati

3. Diagnostikk

 • Klinikk
  • Klinisk bilde, tidligere kjente anfall, tilstedeværelse av tofi, bruk av diuretika, kjent nyresvikt etc.
 • Blodprøver
  • S-urat
   • Er oftest forhøyet, men 10-40 % kan ha normale eller lave verdier, spesielt dersom de allerede står på uratsenkende medisin
  • CRP, LPK med diff.
   • Akutt urinsyregikt, spesielt ved affeksjon av store ledd, gir ofte betydelig leukocytose med nøytrofili og tresifret CRP
   • CRP og LPK kan således ikke brukes for å skille akutt bakteriell artritt fra akutt urinsyregikt

4. Behandling av akutt urinsyregikt

 • Rask oppstart av behandling forkorter anfallets varighet
 • Pasienter som allerede står på urat-senkende medisiner kan fortsette med disse også under anfallet
 • Ved behov for ekstra smertestillende start med Paracet 1 g x 3-4
 • 1. valg: Kolkisin
  • 0,5 mg x 3 første 24 timer, deretter rask nedtrapping til 0,5 mg x 2 og 0,5 mg x 1 ved klinisk effekt, til symptomfrihet
  • Vanligste bivirkning er diaré
  • Kontraindisert ved alvorlig nyre- eller leversvikt
 • 2. valg: Prednisolon
  • 20 mg x 1 i 3 dager, deretter rask nedtrapping med 5 mg daglig til seponering
  • Obs. hyperglykemi hos diabetikere og uro/forvirring hos pasienter med redusert kognitiv funksjon
 • NSAIDs
  • Skal som hovedregel unngås hos sykehjemspasienter
  • Ved fravær av nyresvikt, hjertesykdom, magesår og behandling med platehemmer/antikoagulantia, kan NSAIDs vurderes, men bør da som regel kombineres med PPI.
  • Naproksen
   • 500 mg initialt, deretter 250 mg x 2-3, behandling kontinueres frem til symptomfrihet i laveste effektive dose

5. Forebygging av anfall

 • Livsstilsfaktorer
  • Vektreduksjon ved overvekt, begrenset inntak av alkohol
 • Unngå tiazid-diuretika
 • Urat-senkende medikamenter
  • Indisert ved mer enn 1-2 anfall per år, spesielt ved samtidig hypertensjon, nyresvikt eller residiverende nyrestein
  • Bør ikke startes før 2 uker etter at akutt anfall er overstått
  • NB! Bør initialt kombineres med Kolkisin 0,5 mg x 2 i 4 uker for å hindre akutte anfall pga. uratmobilisering fra vev/tofier
  • Kontroll s-urat etter ca. 3 uker, behandlingsmål: < 360 μmol/l
  • Allopurinol (Allopur ®)
   • Undertrykker syntesen av urinsyre
   • Start med 100 mg x 1, evt. opptrapping til maks. 300 mg x 2
    • Forsiktighet utvises ved nyresvikt
    • Maksimalt 200 mg daglig ved eGFR
  • Probenecid (Probecid ®)
   • Fremmer utskillelse av urinsyre
   • Start med 250 mg x 2 i en uke, deretter 500 mg x 2