Metodebok for sykehjemsleger

Herpes zoster

1. Bakgrunn

 • Skyldes reaktivering av vannkoppevirus, varicella zoster virus (VZV) som ligger latent i sensoriske ganglier i dorsalrøttene
 • I voksen alder har 90-95 % av befolkningen gjennomgått vannkopper
 • Forekomsten av herpes zoster og post-herpetisk nevralgi øker markant med alder
 • Andre viktige risikofaktorer er malign sykdom, immunsuppresjon og kronisk lunge- og nyresykdom

2. Klinikk

 • Symptomer og funn med utbredelse i som regel ett, men en sjelden gang flere tilgrensende dermatomer
  • Brennende smerter, erytem, vesikler/bullae, krustedannelse etter 7- 10 dager
  • Vanligst på toraks eller ekstremiteter
 • Systemiske symptomer forekommer sjelden
 • Tilbakevendende herpes zoster er sjelden og indikerer ofte underliggende sykdom
 • Post-herpetisk nevralgi = smerter i det affiserte området som vedvarer mer enn 4 uker etter at infeksjonen er sanert
 • Spesielle kliniske syndromer
  • Herpes zoster ophtalmicus
   • Obs. keratitt, uveitt og akutt retinal nekrose
  • Herpes zoster oticus (Ramsay Hunt syndrom)
   • Vesikler i aurikkel/øregang, øresmerter, ipsilateral facialisparese
  • Typiske smerter uten utslett kan forekomme; «zoster sine herpete»
  • Serøs meningitt eller encephalitt forekommer en sjelden gang

3. Diagnostikk

 • Klinikk
 • Ofte indikasjon for tilsyn av øyelege ved herpes zoster ophtalmicus – ta alltid kontakt per telefon!
 • VZV PCR
  • Ikke nødvendig ved typisk klinikk
  • Ved tvil om diagnosen, tas fra lesjon før krustedannelse med Copan e- Swab på Amies, kan oppbevares 48 timer i romtemperatur og 7 dager i kjøleskap før analyse
 • VZV serologi egner seg ikke i diagnostikken av herpes zoster

4. Behandling, se tabell 1

 • Hensikt med behandling
  • Redusere varighet og intensitet av smerter og utslett
  • Redusere spredning av virus fra person til person
   • kontaktsmitteisolasjon er aktuelt frem til skorpedannelse der lesjonene vanskelig lar seg tildekke
  • Forhindre post-herpetisk nevralgi

Tabell 1. Medikamentell behandling av herpes zoster

 

Indikasjoner Medikamenter Dosering Varighet Kommentarer
Herpes zoster
uten
øyeaffeksjon
Valaciklovir
(Valtrex®)
1000 mg x 3 7 dager Bør startes <72 timer etter symptomdebut. Ved immunsuppresjon kan behandling startes innen en uke etter utbrudd av vesikler.
NB! Dosejustering ved nyresvikt
Herpes zoster
med
øyeaffeksjon
Valaciklovir
(Valtrex®)
+
evt.
tilleggsbehandling
etter konsultasjon
med øyelege
1000 mg x 3 7 dager Aktuell tilleggsbehandling er acyklovir øyesalve, lokalt antibiotikum ved fare for bakteriell superinfeksjon, kunstig tårevæske.
NB! Systemisk prednisolon er å foretrekke fremfor lokale steroider ved kraftig sekundær uveitt fordi det påvirker den lokale immunologiske responsen i mindre grad
Post-herpetisk
nevralgi
1. Kapsaicin krem
(Capsina ®)
2. Gabapentin
(Neurontin ®)
1. 3-4 ganger daglig
 
2. 300 mg dag 1, 600
mg dag 2, 900 mg dag 3
fordelt på tre doser,
evt. videre oppjustering
til maks. 2400 mg /
døgn
Opptil
flere mnd.
Tidlig igangsatt antiviral behandling kan redusere risiko for post-herpetisk nevralgi.
NB! Dosejustering av gabapentin ved nyresvikt

5. Forebygging

 • Vaksine tilgjengelig, godkjent for pasienter > 50 år
  • Pasienter over 70 år har ca. 40 % beskyttelse mot sykdomsutbrudd og nesten 70 % beskyttelse mot postherpetisk nevralgi
  • Vaksinen er relativt dyr og bruken foreløpig lite utbredt