METODEBOK FOR SYKEHJEMSLEGER

Bergen Kommune

 

Tredje utgave 2020
Etat for alders- og sykehjem
Avdeling for sykehjemsmedisin

 

Forfattere: Einar Engtrø, Sabine Piepenstock Nore, Bård R. Kittang, Kjell Krüger, Sebastian von Hofacker

Redaktør: Bård R. Kittang